Terms of service

SEE BELOW FOR THE ENGLISH VERSION/TRANSLATION

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. บทนำ

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ทำขึ้นเพื่อใข้กับการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ www.iamquinn.com ที่ดำเนินการโดย บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึ่งตกลงให้บริการกับคุณ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์” ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาอ่านข้อตกลงต่อไปนี้อย่างละเอียด หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาหลีกเลี่ยงหรืองดใช้งานเว็บไซต์ การที่คุณเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ ถือเป็นการยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดการใช้งานบริษัท Jaspal จำกัดและผู้ใช้งานเว็บไซต์

 1. ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์และคำอธิบายสินค้า

ถึงแม้ว่า เราจะพยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ของเราอัพเดทมากที่สุด แต่ทางบริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) หรือบุคคลที่สาม หรือผู้ให้บริการทำเนื้อหาก็ไม่สามารถแสดงให้เห็นหรือรับประกัน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออก บอกเป็นนัยยะทางกฎหมาย ถึงลำดับ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูล ความคิดเห็น ข้อมูลราคา ข้อมูลจากการค้นคว้า ข้อมูลและ/ หรือเนื้อหาที่อยู๋ในเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ ข้อมูลใดๆ ที่อาจจัดทำโดยบุคคลที่สาม หรือผู้ให้บริการเนื้อหา) และจะไม่มีผลผูกมัดใดๆ จากข้อมูลใดๆ ก็ตามที่อยู่บนเว็บไซต์

บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือยุติการให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ข้อมูลและองค์ประกอบใดๆ บนเว็บไซต์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคทั่วไปเท่านั้น ไม่มีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้คำแนะนำ และถึงมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าแต่อย่างใด คุณและบริษัทใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราด้วยความเสี่ยงของตัวคุณเอง หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือการขาดตกของข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา กรุณาแจ้งให้เราทราบ

 1. เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน เจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อ สัญลักษณ์และสัญลักษณ์การให้บริการส่วนประกอบอื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า "เครื่องหมายการค้า") ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่นับเป็นการอนุญาตหรือให้สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน)

 1. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของ บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลิงค์เหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของ iamquinn.com และไม่ได้เป็นการรับรองเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์เหล่านั้น การเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ข้อมูลลิงค์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ นั้นถือเป็นความเสี่ยงของคุณ เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ คุณควรอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บเหล่านั้น เราไม่อนุญาตให้คุณทำลิงค์จากเว็บไซต์ของตนเองเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านั้นโดยมิได้มีการขออนุญาตจาก บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน หากคุณต้องการทำลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณ กรุณาติดต่อเราโดยตรง

 1. การอภิปรายสาธารณะและการส่งข้อมูลของผู้ใช้

บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) ไม่หน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่คุณได้ทำการนำเสนอในพื้นที่สาธารธะ (ทั้งนี้รวมถึงเว็บบอร์ด ทุกหน้าของเว็บไซต์ ห้องแชท หรือพื้นที่สาธารณะใดๆ ก็ตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์) เนื้อหาใดๆ (ไม่ว่าจะส่งมาจากคุณหรือผู้ใช้คนอื่นๆ) ไม่ได้รับการสนับสนุน ตรวจสอบ หรืออนุมัติจากเรา บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินแต่เพียงผู้เดียวในการลบเนื้อหาที่คุณส่งหรือโพสต์ไว้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเราเห็นว่าหรือตัดสินว่ามีความเป็นไปได้ที่คุณอาจจะ มีเจตนาที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเจตนาดังต่อไปนี้

5.1 ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย หรือละเมิดสิทธิของผู้ใช้ท่านอื่นหรือบุคคลที่ 3

5.2 การนำเสนอ เผยแพร่ ข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นการนำเสนอที่ให้ร้าย ลามก อนาจารหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ

5.3 การเผยแพร่หรืออัพโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัส ไฟล์ที่ส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติ หรือ ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของ บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบเครือข่ายของบุคคลที่สาม

5.4 ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ที่เป็นการละเมิดกฎหมายของประเทศไทยหรือ นานาชาติ รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) หรือบุคคลที่สาม

5.5 การนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการทำการตลาดหรือการสนับสนุนการขายซึ่งมีเจตนาเพื่อเป็นการชักจูงทางธุรกิจ

 1. สมาชิกภาพ

เว็บไซต์ของบริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) ไม่ให้บริการกับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายของเรา หรือสมาชิกที่เคยถูกบริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) ตัดสิทธิ์การใช้งานไปแล้ว ผู้ใช้งานแต่ละท่านจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งานได้

บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) อาจมีการนำเสนอโปรโมชั่นเป็นครั้งคราว และจากโปรโมชั่นพิเศษเหล่านี้หากสมาชิกผู้ใช้งานท่านใดที่ได้รับรางวัล (จะเป็นของรางวัล เครดิตพิเศษ บัตรของขวัญ คูปอง หรือ ผลประโยชน์อื่นใด) จากบริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) แต่มีการสมัครสมาชิกไว้หลายบัญชี หรือใช้อีเมลหลายชื่อ รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือมีการกระทำอันเป็นการหลอกลวงจะถูกตัดสิทธิ์ในการได้รับรางวัลใดๆ จากกิจกรรมที่ทางเราจัดทำขึ้น และอาจจะถูกดำเนินคดีแพ่งหรืออาญาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

การใช้งานเว็บไซต์ของ บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) พึงตระหนักว่าคุณต้องมีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนดในการทำสัญญากับเราและต้องมิใช่บุคคลที่เคยถูกระงับการให้บริการตามกฎหมายของประเทศไทยหรือขอบเขตกฎหมายอื่นใด และหากบริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) ส่งคำร้องขอไป คุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลของตนเองตามความจริงและความถูกต้อง หาคุณให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) มีสิทธิ์ที่จะระงับสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกชั่วคราว หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณ และปฏิเสธการรับเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานในอนาคต คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของตนเองให้เป็นความลับ คุณตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของคุณ

 1. การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) มีสิทธิทุกประการในการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ที่เป็นผลให้เกิดความผิดพลาดในการลงสินค้าในเว็บไซต์ (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด การลงรายละเอียดที่ผิด ฯลฯ) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิกและคุณได้ชำระเงินไปเรียบร้อยแล้ว บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้าดังกล่าว

 1. การใช้งานอันไม่เหมาะสม

คุณตกลงใจที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของ บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) ในการส่งหรือโพสต์เนื้อหาหรือข้อความใดๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมาย ข่มขู่ รังควาน เจตนาทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท หยาบคาย คุกคาม มุ่งร้าย ลามกอนาจาร ส่อไปในทางเรื่องเพศ เป็นการเหยียดเชื้อชาติ ก้าวร้าว ทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ ดูหมิ่นศาสนา ภาพลามกอนาจาร หรือการละเมิดกฎหมายใดๆ หากคุณได้ทำการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหา หรือ ข้อความ รวมถึง รูปภาพใดๆที่กล่าวมาแล้วนั้น และทาง บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) หรือ บุคคลที่สามใดๆก็ตาม ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของคุณ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามที คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย รวมถึงหนี้สิน ค่าเสียหายและรายจ่ายอันเกิดขึ้นที่ บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) หรือ บุคคลที่ 3 ต้องสูญเสียไป

 1. การรับประกัน

ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) ไม่ขอรับประกัน รับรอง (ไม่ว่าจะแสดงออกอย่างชัดเจนหรือบอกเป็นนัยยะทางกฎหมายก็ตามที) เว็บไซต์ เนื้อหาเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณและบริษัท หรือสื่อหรือข้อมูลที่ส่งผ่านระบบของเรา

 1. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) ขอปฏิเสธละไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม หรือเป็นผลจาก)การบาดเจ็บทางร่างกาย หรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งอาจทำให้คุณหรือบุคคลที่สาม (รวมถึงบริษัทของคุณ) รวมทั้งผลลัพธ์อาจเกิดจากการเข้าถึงและงานในเว็บไซต์ ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือข้อมูลบริษัทคุณ ตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลต่างๆที่มีการส่งผ่านระบบของเรา กล่าวให้เฉพาะเจาะจงลงไปคือ ทั้งบริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) หรือบุคคลที่สามใดๆ หรือข้อมูล หรือผู้ให้บริการเนื้อหาไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทางกฎหมายต่อคุณหรือต่อบุคคลอื่นใด ต่อบริษัทหรือองค์กรใดก็ตามที่ต้องประสบกับความสูญเสีย เสียค่าใช้จ่าย เสียหาย (ไม่ว่าจะโดยตรงหรือเป็นผลจาก) การบาดเจ็บทางร่างกายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้นจากความล่าช้า ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือ การขาดตกข้อมูลด้านราคา การส่งออกอากาศ การกระทำใดๆ อันเกิดจากความเชื่อถือ หรือจากความบังเอิญ หรือจากเหตุผลจากการไม่มีประสิทธิภาพ หรือการขัดจังหวะ หรือการยกเลิก

โปรแกรมแนะนำเพื่อนเพื่อรับเครดิตฟรีและโปรแกรมรีวอร์ดของ iamquinn.com รวมถึงผลประโยชน์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน)เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกบริการที่นำเสนอรวมทั้งคะแนน ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว โดยแจ้งหรือไม่ต้องแจ้งสมาชิกล่วงหน้า บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) อาจทำการเพิกถอน จำกัด เปลี่ยนแปลงเครดิต เพิ่มหรือลดจำนวนเครดิต ตามความจำเป็นสำหรับข้อเสนอพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำเพื่อนหรือโปรแกรมรีวอร์ดนั้นๆ การสมัครเป็นสมาชิก iamquinn.com ถือว่าคุณได้ยอมรับว่า โปรแกรมการแนะนำเพื่อน และการรับเครดิตคืนของ iamquinn.com ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการชดใช้ความเสียหายอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรแกรมดังกล่าวได้

 1. การชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ใช้งานยอมรับว่าจะไม่เรียกร้องและบังคับให้บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) (หรือพนักงาน ผู้บริหาร ผู้ผลิตสินค้า บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และหุ้นส่วนทางกฎหมาย) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือเรียกต้องใดๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้นจากและต่อค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย และจำนวนเงินที่เกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ หรือการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีสมาชิกผู้ใช้งานเนื่องจากการละเลยหรือการกระทำที่ผิด

 1. การใช้งานเว็บไซต์

บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) มิได้รับรอง หรือรับประกันว่าเนื้อหาใดๆที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์เหมาะกับการนำไปใช้ในแขตกฎหมายอื่นๆ (นอกเหนือจากสหราชอาณาจักรไทย) เมื่อคุณเข้ามาที่เว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับและรับประกันต่อบริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน)ว่า คุณมีสิทธิตามกฎหมายในการทำเช่นนั้นและเพื่อใช้ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรา

 1. ทั่วไป

13.1 ข้อตกลงทั้งหมด เงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ iamquinn.com ทั้งหมดนี้เป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดระหว่างคุณและบริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน)ที่เกี่ยวเนื่องจากการที่ท่านเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของเรา ทั้งคุณและ บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) มิได้ถูกผูกมัด หรือแสดงนัยยะถึงรับรองทั้งจากการแสดงให้เห็นหรือเป็นนัยยะ หรือสัญญาใดๆ ที่ไม่ได้บันทึกไว้ในนี้ นอกเสียจากจะมีการกล่าวถึงไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของเว็บไซต์ของเราฉบับนี้ใช้แทนและทำเพื่อแทนที่สัญญา การยอมรับ ความรับผิดชอบในฉบับก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นทางลายลักษณ์อักษรหรือปากเปล่าก็ตามที คุณมีหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบฉบับล่าสุดทุกครั้งที่คุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์

13.2 การเปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลา เราถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุดเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุณมีภาระผูกพันกับเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด (“ฉบับล่าสุด”) และจะถือว่าฉบับปัจจุบันมาแทนที่ฉบับก่อนหน้า นอกเหนือจากจะมีการระบุไว้ในฉบับปัจจุบัน คุณมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบฉบับปัจจุบันทุกครั้งที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์

13.3 ความขัดแย้ง กรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ กับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น นโยบายหรือประกาศ หรือเงื่อนไขและข้อตกลง นโยบาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการที่ผู้ใช้ใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ จะถือเอาเงื่อนไขและข้อตกลง นโยบาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างในส่วนนั้นอย่างเฉพาะเจาะจงเป็นหลัก

13.4 การสละสิทธิ์ การผ่อนผันหรือยืดเวลาที่คุณหรือบริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน)ให้ต่อกันนั้น ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์หรือเป็นการจำกัดสิทธิ์ในปัจจุบันหรืออนาคตของผู้ให้สิทธิ์ ไม่ว่าจะตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ยกเว้นแต่เมื่อมีการทำคำสละสิทธิ์ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนและมีการลงนาม ของบุคคลที่มีอำนาจเพียงพอจากฝ่ายที่อนุญาตให้มีการบอกเลิกสิทธิ์

13.5 การถือครองสิทธิ์ บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) มีสิทธิ์ในการยกให้ โอนสิทธิ์ หรือ มอบหมายสิทธิและข้อผูกมัดทั้งหมด จะเป็นในแง่ของเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายและประกาศใดๆ ที่เกี่ยวข้องให้ตัวแทนหรือบุคคลที่สามใดๆ ก็ได้

13.6 การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน ข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย และประกาศใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มเข้าด้วยกันหรือมีการเกี่ยวโยงกันทางไวยากรณ์สามารถบังคับใช้แยกกันได้ หากมีข้อกำหนดใดหรือเงื่อนไข นโยบาย หรือ ประกาศ ซึ่งไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายบังคับได้ ไม่ว่าจะเป็นจากการยกเลิก ใช้การไม่ได้ การผิดกฎหมาย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม หากศาลหรือเขตอำนาจศาลนั้นๆ ที่ไม่สามารถบังคับใช้ จะถูกปฏิบัติเหมือนข้อนั้นๆ ไม่ได้ถูกเขียนขึ้นมาก่อน ส่วนข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย คำประกาศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของสัญญานี้ยังคงมีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่

13.7 กฎหมายที่บังคับใช้ เงื่อนไขและข้อตกลง นโยบาย คำประกาศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้กฎหมายประเทศไทย โดยไม่มีผลกับหลักการกฎหมายที่ขัดแย้งกัน คุณยอมรับอำนาจตัดสินที่เด็ดขาดจากศาลฎีกาประเทศไทย ไม่ว่าจะในแง่ของข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย คำประกาศ หรือเรื่องใดๆ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความเชื่อมต่อกัน

13.8 ความคิดเห็นหรือข้อสงสัย หากคุณมีข้อสงสัย ความคิดเห็น ความกังวลใดๆ ที่เกิดจากเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือเงื่อนไขและข้อกำหนด นโยบาย และคำประกาศ หรือแนวทางในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็ตาม กรุณาติดต่อเราได้ทันที

 1. การสิ้นสุด

คุณยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อเข้าถึงเว็บไซต์ และ หรือเมื่อการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก หรือเมื่อทำการสั่งซื้อสำเร็จ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกโดยบริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) จำกัดโดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงหตุผลหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การปฏิเสธความรับผิดชอบ การอ้างสิทธิ การจำกัดหนี้ การชดเชย กฎหมายที่นำมาบังคับใช้ การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการและทั่วๆ ไป จะยังคงมีผลอยู่อย่างสมบูรณ์หลังการสิ้นสุด

 1. การคืนสินค้าและยกเลิกคำสั่งซื้อ

คุณสามารถจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ หากสินค้ายังไม่ถูกจัดส่ง ทันทีที่สินค้าได้ถูกส่งไปยังที่อยู่ของผู้ใช้งาน คุณไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้อีก การขอคืนสินค้านั้นจะมีการพิจารณาบนพื้นฐานเป็นกรณีๆ ไป เราจะพยายามทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดภายในเหตุและผล เราไม่สามารถทำการคืนเงินได้นอกเสียจากว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในการสั่งซื้อ

 1. เครดิต

โปรแกรมแนะนำเพื่อนและโปรแกรมรีวอร์ด รวมถึงรวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ นั้นเป็นความลับของบริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการแก้ไข ยกเลิก บริการ รวมทั้งคะแนนสะสมทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยเหตุผลใดๆ ทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า บริษัทฯ อาจทำการเพิกถอน จำกัด เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดจำนวนเครดิตตามที่ต้องการสำหรับข้อเสนอพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับโปรแกรมการแนะนำเพื่อนและโปรแกรมรีวอร์ด ในการสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ iamquinn.com ถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง โปรแกรมการแนะนำเพื่อนและโปรแกรมรีวอร์ดไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้หนี้ให้กับคุณหรือบุคคลที่สามจากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรแกรมดังกล่าว

 1. ความเป็นส่วนตัว

ในส่วนของบริการจัดส่ง เราตระหนักดีถึงหน้าที่ของเราในการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับ นอกเหนือจากหน้าที่ในการรักษาความลับของลูกค้า เรายังปฏิบัติตามบทบัญญัติ ("บทบัญญัติ") ว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)อยู่ตลอดเวลา ในการเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า กล่าวโดยเราได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ที่ลูกค้าให้ความยินยอมตามความเหมาะสม:

17.1 การรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากลูกค้าจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางโลจิสติกส์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

17.2 ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติจะมีการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ามีความถูกต้องและไม่เก็บข้อมูลไว้นานเกินความจำเป็น หรือถูกทำลายทิ้งตามระเบียบว่าด้วยระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลภายในของเรา

17.3 ข้อมูลส่วนตัวจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลนั้นถูกใช้งาน ณ เวลาเก็บรวบรวมหรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

17.4 ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะได้รับการคุ้มครองจากการเข้าถึง การประมวลผลหรือการลบทิ้งที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยบังเอิญ

17.5 ลูกค้ามีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลของตัวเองที่เราเก็บรักษาไว้ โดยการเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลจะเป็นไปตามบทบัญญัติข้างต้น

 

TERMS & CONDITIONS

 1. Introduction

These are the terms and conditions of our agreement which apply to all purchases of products by you from www.iamquinn.com, operated by Jaspal Group including subsidiaries and affiliates provide you, its Services (herein after referred as “Website”) under the following conditions. Please read the following terms carefully. If you do not agree to the following Terms & Conditions you may not enter or use this Website. If you continue to browse and use this Website you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy governs Jaspal and its use by you in relation to this Website.

 1. Information and Product Description

While every effort is made to update the information contained on this Website, neither Jaspal nor any third party or data or content provider make any representations or warranties, whether express, implied in law or residual, as to the sequence, accuracy, completeness or reliability of information, opinions, any pricing information, research information, data and/or content contained on the Website (including but not limited to any information which may be provided by any third party or data or content providers) and shall not be bound in any manner by any information contained on the Website.

Jaspal reserves the right at any time to change or discontinue without notice, any aspect or feature of this Website. No information shall be construed as advice and information is offered for information purposes only and is not intended for trading purposes. You and your company rely on the information contained on this Website at your own risk. If you find an error or omission at this site, please let us know.

 1. Trademarks and Copyright

The trade marks, names, logos and service marks (collectively "trademarks") displayed on this Website are all registered and unregistered trademarks of Jaspal. Nothing contained on this Website should be construed as granting any license or right to use any trade mark without the prior written permission of Jaspal.

 1. External Links

External links may be provided for your convenience, but they are beyond the control of lynaround.com and no representation is made as to their content. Use or reliance on any external links and the content thereon provided is at your own risk. When visiting external links you must refer to the terms and conditions of use for that external Website. No hypertext links shall be created from any Website controlled by you or otherwise to this Website without the express prior written permission of Jaspal. Please contact us if you would like to link to this Website or would like to request a link to your Website.

 1. Public Forums and User Submissions

Jaspal is not responsible for any material submitted to the public areas by you (which include bulletin boards, hosted pages, chat rooms, or any other public area found on the Website. Any material (whether submitted by you or any other user) is not endorsed, reviewed or approved by Jaspal. We reserve the right to remove any material submitted or posted by you in the public areas, without notice to you, if it becomes aware and determines, in its sole and absolute discretion that you are or there is the likelihood that you may, including but not limited to

5.1 defame, abuse, harass, stalk, threaten or otherwise violate the rights of other users or any third parties;

5.2 publish, post, distribute or disseminate any defamatory, obscene, indecent or unlawful material or information;

5.3 post or upload files that contain viruses, corrupted files or any other similar software or programs that may damage the operation of Jaspal and/or a third party computer system and/or network;

5.4 violate any copyright, trade mark, other applicable Thailand or international laws or intellectual property rights of Jaspal or any other third party;

5.5 submit content containing marketing or promotional material which is intended to solicit business.

 1. Membership

Jaspal Website is not available to users under the age of 18, outside the demographic target, or to any members previously banned by Jaspal. Users are allowed only one active account. Breeching these conditions could result in account termination.

Jaspal on occasion will offer its members promotions. In connection with these promotions, any user that receives Rewards (prizes, credits, gift cards, coupons or other benefits) from Jaspal through the use of multiple accounts, email addresses, falsified information or fraudulent conduct, shall forfeit any Rewards gained through such activity and may be liable for civil and/or criminal penalties by law.

By using the Jaspal Website, you acknowledge that you are of legal age to form a binding contract and are not a person barred from receiving services under the laws of the Thailand or other applicable jurisdiction. You agree to provide true and accurate information about yourself when requested by Jaspal Website. If you provide any information that is untrue, inaccurate, or incomplete, Jaspal has the right to suspend or terminate your account and refuse future use of its services. You are responsible for maintaining the confidentiality of your account and password, and accept all responsible for activities that occur under your account.

 1. Cancellation Due To Errors

Jaspal has the right to cancel an order at anytime due to typographical or unforeseen errors that results in the product(s) on the site being listed inaccurately (having the wrong price or descriptions etc.). In the event a cancellation occurs and payment for the order has been received, Jaspal shall issue a full refund for the product in the amount in question.

 1. Specific Use

You further agree not to use the Website to send or post any message or material that is unlawful, harassing, defamatory, abusive, indecent, threatening, harmful, vulgar, obscene, sexually orientated, racially offensive, profane, pornographic or violates any applicable law and you hereby indemnify Jaspal against any loss, liability, damage or expense of whatever nature which Jaspal or any third party may suffer which is caused by or attributable to, whether directly or indirectly, your use of the Website to send or post any such message or material.

 1. Warranties

Jaspal makes no warranties, representations, statements or guarantees (whether express, implied in law or residual) regarding the Website, the information contained on the Website, you or your company's personal information or material and information transmitted over our system.

 1. Disclaimer

Jaspal shall not be responsible for and disclaims all liability for any loss, liability, damage (whether direct, indirect or consequential), personal injury or expense of any nature whatsoever which may be suffered by you or any third party (including your company). Along with result of or which may be attributable, directly or indirectly, to your access and use of the Website, any information contained on the Website, you or your company's personal information or material and information transmitted over our system. In particular, neither Jaspal nor any third party or data or content provider shall be liable in any way to you or to any other person, firm or corporation whatsoever for any loss, liability, damage (whether direct or consequential), personal injury or expense of any nature whatsoever arising from any delays, inaccuracies, errors in, or omission of any share price information or the transmission thereof, or for any actions taken in reliance thereon or occasioned thereby or by reason of non-performance or interruption, or termination thereof.

The lynaround.com Referral Credits and Rewards Programs and its benefits are offered at the discretion of Jaspal. Jaspal has the right to modify or discontinue, temporarily or permanently, the services offered, including the point levels, in whole or in part for any reason, at its sole discretion, with or without prior notice to its members. Jaspal may, among other things, withdraw, limit, or modify; increase and decrease the credits required for any Special Offer related to the Referral Credits and Rewards Programs. By becoming a member of lynaround.com, you agree that the lynaround.com Referral Credits and Rewards Programs will not be liable to you or any third-party for any modification or discontinuance of such Programs.

 1. Indemnity

User agrees to indemnify and not hold Jaspal (and its employees, directors, suppliers, subsidiaries, joint ventures, and legal partners) from any claim or demand. Including reasonable attorneys’ fees, from and against all losses, expenses, damages and costs resulting from any violation of these terms and conditions or any activity related to user’s membership account due negligent or wrongful conduct.

 1. Use of the Website

Jaspal does not make any warranty or representation that information on the Website is appropriate for use in any jurisdiction (other than Kingdom of Thailand). By accessing the Website, you warrant and represent to Jaspal that you are legally entitled to do so and to make use of information made available via the Website.

 1. General

13.1 Entire Agreement . These Website terms and conditions constitute the sole record of the agreement between you and Jaspal in relation to your use of the Website. Neither you nor Jaspal shall be bound by any expressed or implied representation, warranty, or promise not recorded herein. Unless otherwise specifically stated, these Website terms and conditions supersede and replace all prior commitments, undertakings or representations, whether written or oral, between you and Jaspal in respect of your use of the Website.

13.2 Alteration . Jaspal may at any time modify any relevant terms and conditions, policies or notices. You acknowledge that by visiting the Website from time to time, you shall become bound to the current version of the relevant terms and conditions (the "current version") and, unless stated in the current version, all previous versions shall be superseded by the current version. You shall be responsible for reviewing the current version each time you visit the Website.

13.3 Conflict . Where any conflict or contradiction appears between the provisions of these Website terms and conditions and any other relevant terms and conditions, policies or notices, the other relevant terms and conditions, policies or notices which relate specifically to a particular section or module of the Website shall prevail in respect of your use of the relevant section or module of the Website.

13.4 Waiver . No indulgence or extension of time which either you or Jaspal may grant to the other will constitute a waiver of or, whether by law or otherwise, limit any of the existing or future rights of the grantor in terms hereof, save in the event or to the extent that the grantor has signed a written document expressly waiving or limiting such rights.

13.5 Cession. Jaspal shall be entitled to cede, assign and delegate all or any of its rights and obligations in terms of any relevant terms and conditions, policies and notices to any third party.

13.6 Severability. All provisions of any relevant terms and conditions, policies and notices are, notwithstanding the manner in which they have been grouped together or linked grammatically, severable from each other. Any provision of any relevant terms and conditions, policies and notices, which is or becomes unenforceable in any jurisdiction, whether due to void, invalidity, illegality, unlawfulness or for any reason whatever, shall, in such jurisdiction only and only to the extent that it is so unenforceable, be treated as pro non-scripto and the remaining provisions of any relevant terms and conditions, policies and notices shall remain in full force and effect.

13.7 Applicable laws. Any relevant terms and conditions, policies and notices shall be governed by and construed in accordance with the laws of Thailand without giving effect to any principles of conflict of law. You hereby consent to the exclusive jurisdiction of the High Court of Thailand in respect of any disputes arising in connection with the Website, or any relevant terms and conditions, policies and notices or any matter related to or in connection therewith.

13.8 Comments or Questions . If you have any questions, comments or concerns arising from the Website, the privacy policy or any other relevant terms and conditions, policies and notices or the way in which we are handling your personal information please contact us.

 1. Termination

These terms and conditions are applicable to you upon your accessing the Website and/or completing the registration or shopping process. These terms and conditions, or any of them, may be modified or terminated by Jaspal without notice at any time for any reason. The provisions relating to Copyrights and Trademarks, Disclaimer, Claims, Limitation of Liability, Indemnification, Applicable Laws, Arbitration and General, shall survive any termination.

 1. Cancellations and Returns

Orders can be cancelled if their products have not yet be delivered. Once products are delivered to the users account, they are no longer permitted to cancel. Any returns after that are handled on a case-by-case basis. Within reason, we will do what we can to ensure customer satisfaction. Unless there is something wrong with the purchase, we are generally unable to offer refunds.

 1. Credits

The Referral Credits and Rewards Programs and its benefits are offered at the discretion of Jaspal. Jaspal has the right to modify or discontinue, temporarily or permanently, the services offered, including the point levels, in whole or in part for any reason, at its sole discretion, with or without prior notice to its members. Jaspal may, among other things, withdraw, limit, or modify; increase and decrease the credits required for any Special Offer related to the Referral Credits and Rewards Programs. By becoming a member of lynaround.com, you agree that the Referral Credits and Rewards Programs will not be liable to you or any third-party for any modification or discontinuance of such Programs.

 1. Privacy

For Delivery service, we are fully aware of our duty to keep all customers' information confidential. In addition to our duty of confidentiality to customers, we shall at all times fully observe the Personal Data (Privacy) Ordinance ("the Ordinance") in collecting, maintaining and using the personal data of customers. In particular, we observe the following principles, save otherwise appropriately agreed by the customers:

17.1 Collection of personal data from customers shall be for purposes relating to the provision of logistics services or related services;

17.2 All practical steps will be taken to ensure that personal data are accurate and will not be kept longer than necessary or will be destroyed in accordance with our internal retention period;

17.3 Personal data will not be used for any purposes other than the data that were to be used at the time of collection or purposes directly related thereto

17.4 Personal data will be protected against unauthorized or accidental access, processing or erasure;

17.5 Customers shall have the right for correction of their personal data held by us and that customers' request for access or correction will be dealt with in accordance with the Ordinance.

 

Questions about the Terms of Service should be sent to us at contactus@iamquinn.com

%HHours
%MMinutes
%SSeconds
%-dday
%HHours
%MMinutes
%SSeconds
%-wWeeks
%-dday
%HHours
%MMinutes
%SSeconds
%HHours
%MMinutes
%SSeconds
%-dday
%HHours
%MMinutes
%SSeconds
%-wWeeks
%-dday
%HHours
%MMinutes
%SSeconds