Announcement

เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ทำให้ศูนย์ขนส่งในบางจังหวัดไม่สามารถปฎิบัติงานได้ชั่วคราว ส่งผลให้ลูกค้าอาจได้รับพัสดุล่าช้ากว่าปกติ 2-3 วันทำการ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่

Region

Province

Postal Code

District

DHL Remark

NorthEast

ชัยภูมิ

36000

เมืองชัยภูมิ

ไม่สามารถรับและนำส่งพัสดุได้

36140

คอนสวรรค์

พื้นที่ล่าช้าประมาน 3 วัน

36150

แก้งคร้อ

36210

หนองบังแดง

ไม่สามารถรับและนำส่งพัสดุได้

36240

บ้านเขว้า

36260

ภักดีชุมพล

36130

จัตุรัส

36160

บำเหน็จณรงค์

36170

บ้านเขว้า

36220

หนองบัวโคก

36230

เทพสถิต

36250

หนองบัวระเหว

นครราชสีมา

30260

คง

พื้นที่ล่าช้าประมาน 3 วัน

Central

ลพบุรี

15110

บ้านหมี่

ไม่สามารถรับและนำส่งพัสดุได้

15160

เมืองลพบุรี

North

สุโขทัย

64000

เมืองสุโขทัย

พื้นที่ล่าช้าประมาน 3 วัน

64160

คีรีมาศ

64170

กงไกรลาศ

64210

เมืองค้อ

อุทัยธานี

61000

เมืองอุทัยธานี

61120

ทัพทัน

61150

สวรรคโลก

นครสวรรค์

60110

หนองบัว

60150

แม่วงก์

60160

ท่าตะโก

Updated Monday, October 4, 2021

%Hชั่วโมง
%Mนาที
%Sวินาที
%-dวัน
%Hชั่วโมง
%Mนาที
%Sวินาที
%-wอาทิตย์
%-dวัน
%Hชั่วโมง
%Mนาที
%Sวินาที
%Hชั่วโมง
%Mนาที
%Sวินาที
%-dวัน
%Hชั่วโมง
%Mนาที
%Sวินาที
%-wอาทิตย์
%-dวัน
%Hชั่วโมง
%Mนาที
%Sวินาที