การคืนและเปลี่ยนสินค้า

การคืนและเปลี่ยนสินค้า

ช่องทางในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า สำหรับสินค้าที่สั่งผ่าน www.iamquinn.com


เงื่อนไขการคืนสินค้าและคืนเงิน
 

 • สินค้าสามารถคืนได้ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยนับจากวันที่บนใบเสร็จรับเงิน(Receipt) สินค้าที่แนบมาในกล่องพัสดุที่ลูกค้าได้รับ   
หมายเหตุ ระยะเวลาที่สามารถคืนสินค้าได้จะนับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • สินค้าต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าออนไลน์ผ่านทาง www.iamquinn.com เท่านั้น
 • สินค้าที่บกพร่องเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ
 • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามคำสั่งซื้อที่ระบุไว้ในเอกสารการสั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง
 • สินค้าที่คืน จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยมีป้ายสินค้าติดอยู่ ยังไม่ผ่านการใช้งานและการซัก
 • ขอสงวนสิทธิ์การคืนสินค้า สำหรับรายการสั่งซื้อที่ได้รับของสมนาคุณ ใช้โค้ดหรือคูปองส่วนลด สินค้าราคาพิเศษ และสินค้าประเภทชุดว่ายน้ำ, น้ำหอม และสินค้าในหมวดเครื่องประดับไม่สามารถคืนสินค้าได้ทุกช่องทาง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าจัดส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากค่าสินค้า
 • หลังจากตรวจสอบสินค้าที่ได้รับคืนและพบว่าสินค้าที่ส่งคืนไม่ตรงตามนโยบายที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะติดต่อคุณเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบสินค้าโดยเร็วที่สุด และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับ
 • เพื่อป้องกันการสูญหายหรือล่าช้า ในการส่งสินค้าคืน เราแนะนำให้คุณใช้การจัดส่งแบบลงทะเบียนเท่านั้น  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งสินค้ากลับจากทางลูกค้า
 • ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต และเงินสด ทางบริษัทจะทำการส่งโค้ดส่วนลดในมูลค่าเท่ากับสินค้า สำหรับใช้แทนเงินสด เพื่อใช้สำหรับการซื้อสินค้าผ่าน www.iamquinn.com ในครั้งถัดไป โดยท่านจะได้รับโค้ดส่วนลดภายในระยะเวลา14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับสินค้าที่ส่งคืน

ขั้นตอนการคืนสินค้า

การคืนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

 1. กรอกรายละเอียดการคืนสินค้า คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบการคืนและเปลี่ยนสินค้า โดยเลือก “คืนสินค้าผ่านออนไลน์”  กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ คุณจะได้รับอีเมลยืนยันหลังจากกรอกข้อมูลสำเร็จ
 2. นำสินค้าในสภาพสมบูรณ์และไม่ผ่านการใช้งานตรงตามเงื่อนไขการรับคืนสินค้า และใบเสร็จจากการสั่งซื้อออนไลน์ (Receipt) แนบใส่ไปในกล่องพัสดุที่ส่งกลับ ส่งสินค้าที่ต้องการคืนกลับมายังที่อยู่ด้านล่างนี้

กรุณาส่งพัสดุที่ต้องการคืนมาที่

QUINN เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 (คืนสินค้าออนไลน์)

9 / 8-9 ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พระราม9

ชั้น 1 ถนนรัชดาภิเษก เขต/แขวง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

 

 1. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับพัสดุที่คุณส่งกลับมาและตรวจสอบเรียบร้อย จะมีอีเมลแจ้งเพื่อยืนยันการรับสินค้าที่ส่งคืน
 2. ทางเจ้าหน้าที่ของเราจะดำเนินการโดยจะใช้เวลาประมาณ 14 วันทำการ คุณจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งโค้ดส่วนลด เพื่อใช้ในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป หากต้องการตรวจสอบสถานะของสินค้าที่ส่งคืน สามารถติดต่อเราได้ คลิกที่นี่

การคืนสินค้าผ่านร้าน QUINN 

 1. ลูกค้าสามารถนำฝาก สินค้าที่ต้องการคืน โดยนำสินค้าคืนพร้อมใบเสร็จจากการสั่งซื้อออนไลน์ ติดต่อพนักงานร้าน QUINN ทุกสาขา
 2. ทางพนักงานหน้าร้านจะทำการตรวจสอบสภาพของสินค้า ว่าตรงตามเงื่อนไขการคืนสินค้าหรือไม่
 3. หากสินค้าตรงตามเงื่อนไข พนักงานจะทำการกรอกรายละเอียดการคืนสินค้าที่ระบบการคืนสินค้า หลังจากที่พนักงานกรอกรายละเอียดเรียบร้อย หลังจากนั้นคุณจะได้รับอีเมลยืนยันการรับคืนสินค้า
 4. ทางเจ้าหน้าที่แผนกออนไลน์ของเราจะตรวจสอบและส่งอีเมลแจ้งผลการตรวจสอบหลังจากได้รับสินค้าที่คุณส่งกลับมาแล้วโดยเร็วที่สุด หากต้องการตรวจสอบสถานะของสินค้าที่ส่งคืน สามารถติดต่อเราได้ ที่นี่

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

 • สินค้าสามารถคืนได้ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยนับจากวันที่บนใบเสร็จรับเงิน(Receipt) สินค้าที่แนบมาในกล่องพัสดุที่ลูกค้าได้รับ 

หมายเหตุ ระยะเวลาที่สามารถคืนสินค้าได้จะนับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนขนาดสินค้าในรุ่นเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นรุ่นอื่นทดแทนได้
 • สินค้าต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าออนไลน์ผ่านทางwww.iamquinn.com เท่านั้น
 • สินค้าที่บกพร่องเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ
 • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามคำสั่งซื้อที่ระบุไว้ในเอกสารการสั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง
 • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามความต้องการ
 • สินค้าที่คืน จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยมีป้ายสินค้าติดอยู่ ยังไม่ผ่านการใช้งานและการซัก
 • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนสินค้า สำหรับรายการสั่งซื้อที่ได้รับของสมนาคุณ ใช้โค้ดหรือคูปองส่วนลด สินค้าราคาพิเศษ และสินค้าประเภทชุดว่ายน้ำ, น้ำหอม และสินค้าในหมวดเครื่องประดับไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ทุกช่องทาง
 • ในกรณีที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนไม่มีสต็อคหรือไม่มีการจำหน่ายแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า โดยทางบริษัทจะปรับเป็นการคืนสินค้า ทางพนักงานจะติดต่อคุณเพื่อแจ้งข้อมูลและทำการส่งโค้ดส่วนลดในมูลค่าเท่ากับสินค้า สำหรับใช้แทนเงินสด เพื่อใช้สำหรับการซื้อสินค้าผ่าน www.iamquinn.com ในครั้งถัดไป โดยท่านจะได้รับโค้ดส่วนลดภายในระยะเวลา14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับสินค้าที่ส่งคืน

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

การเปลี่ยนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

 1. กรอกรายละเอียดการเปลี่ยนสินค้าที่ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบการคืนและเปลี่ยนสินค้ โดยเลือก “เปลี่ยนสินค้าผ่านออนไลน์”  กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ คุณจะได้รับอีเมลยืนยันหลังจากกรอกข้อมูลสำเร็จ
 2. นำสินค้าในสภาพสมบูรณ์และไม่ผ่านการใช้งาน ตรงตามเงื่อนไขการรับเปลี่ยนสินค้า และใบเสร็จจากการสั่งซื้อออนไลน์ (Receipt) แนบใส่ไปในกล่องพัสดุที่ส่งกลับ ส่งสินค้าที่ต้องการคืนกลับมายังที่อยู่ด้านล่างนี้

กรุณาส่งพัสดุที่ต้องการเปลี่ยนคืนมาที่

QUINN เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 (เปลี่ยนสินค้าออนไลน์)

9 / 8-9 ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พระราม9

ชั้น 1 ถนนรัชดาภิเษก เขต/แขวง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

      3. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับพัสดุที่คุณส่งกลับมาและตรวจสอบเรียบร้อย จะมีอีเมลแจ้งเพื่อยืนยันการรับสินค้าที่ส่งคืน

      4.ทางเราจะจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในฟอร์มที่กรอกในระบบ การคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ภายใน 7 วันทำการ(ไม่นับระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า) นับจากวันที่คุณได้รับอีเมลแจ้งเพื่อยืนยันการรับสินค้าที่ส่งคืน

 การเปลี่ยนสินค้าผ่านหน้าร้าน QUINN หน้าร้าน 

 1. ลูกค้าสามารถนำสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน โดยนำสินค้าพร้อมใบเสร็จจากการสั่งซื้อออนไลน์(Reciept) ติดต่อพนักงานร้าน QUINN ทุกสาขา
 2. พนักงานหน้าร้านจะทำการตรวจสอบสภาพของสินค้า ว่าตรงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าหรือไม่
 3. หากสินค้าตรงตามเงื่อนไข พนักงานจะทำการกรอกรายละเอียดการเปลี่ยนสินค้า หลังจากที่พนักงานกรอกรายละเอียดเรียบร้อย หลังจากนั้นคุณจะได้รับอีเมลยืนยันการรับเปลี่ยนสินค้า
 4. พนักงานจะนำสินค้าชิ้นใหม่ให้กับคุณ
%Hชั่วโมง
%Mนาที
%Sวินาที
%-dวัน
%Hชั่วโมง
%Mนาที
%Sวินาที
%-wอาทิตย์
%-dวัน
%Hชั่วโมง
%Mนาที
%Sวินาที
%Hชั่วโมง
%Mนาที
%Sวินาที
%-dวัน
%Hชั่วโมง
%Mนาที
%Sวินาที
%-wอาทิตย์
%-dวัน
%Hชั่วโมง
%Mนาที
%Sวินาที