การคืนและเปลี่ยนสินค้า

การคืนและเปลี่ยนสินค้า

ช่องทางในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า สำหรับสินค้าที่สั่งผ่าน www.iamquinn.com

คืนผ่านช่องทางออนไลน์

คืนผ่านหน้าร้าน

เปลี่ยนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

เปลี่ยนสินค้าผ่านหน้าร้าน

ได้

ได้

ได้

ได้

 

เงื่อนไขการคืนสินค้าและคืนเงิน

 • สินค้าสามารถคืนได้ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยนับจากวันที่บนใบเสร็จรับเงิน(Receipt) สินค้าที่แนบมาในกล่องพัสดุที่ลูกค้าได้รับ 

หมายเหตุ ระยะเวลาที่สามารถคืนสินค้าได้จะนับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • สินค้าต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าออนไลน์ผ่านทาง www.iamquinn.com เท่านั้น
 • สินค้าที่บกพร่องเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ
 • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามคำสั่งซื้อที่ระบุไว้ในเอกสารการสั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง
 • สินค้าที่คืน จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยมีป้ายสินค้าติดอยู่ ยังไม่ผ่านการใช้งานและการซัก
 • ขอสงวนสิทธิ์การคืนสินค้า สำหรับรายการสั่งซื้อที่ได้รับของสมนาคุณ ใช้โค้ดหรือคูปองส่วนลด สินค้าราคาพิเศษ และสินค้าประเภทชุดว่ายน้ำ, น้ำหอม และสินค้าในหมวดเครื่องประดับไม่สามารถคืนสินค้าได้ทุกช่องทาง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าจัดส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากค่าสินค้า
 • หลังจากตรวจสอบสินค้าที่ได้รับคืนและพบว่าสินค้าที่ส่งคืนไม่ตรงตามนโยบายที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะติดต่อคุณเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบสินค้าโดยเร็วที่สุด และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับ
 • เพื่อป้องกันการสูญหายหรือล่าช้า ในการส่งสินค้าคืน เราแนะนำให้คุณใช้การจัดส่งแบบลงทะเบียนเท่านั้น  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งสินค้ากลับจากทางลูกค้า
 • ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต และเงินสด ทางบริษัทจะทำการส่งโค้ดส่วนลดในมูลค่าเท่ากับสินค้า สำหรับใช้แทนเงินสด เพื่อใช้สำหรับการซื้อสินค้าผ่าน www.iamquinn.com ในครั้งถัดไป โดยท่านจะได้รับโค้ดส่วนลดภายในระยะเวลา14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับสินค้าที่ส่งคืน

  ขั้นตอนการคืนสินค้า

  การคืนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

  1. กรอกรายละเอียดการคืนสินค้า คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบการคืนและเปลี่ยนสินค้า โดยเลือก “คืนสินค้าผ่านออนไลน์”  กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ คุณจะได้รับอีเมลยืนยันหลังจากกรอกข้อมูลสำเร็จ
  2. นำสินค้าในสภาพสมบูรณ์และไม่ผ่านการใช้งานตรงตามเงื่อนไขการรับคืนสินค้า และใบเสร็จจากการสั่งซื้อออนไลน์ (Receipt) แนบใส่ไปในกล่องพัสดุที่ส่งกลับ ส่งสินค้าที่ต้องการคืนกลับมายังที่อยู่ด้านล่างนี้

  กรุณาส่งพัสดุที่ต้องการคืนมาที่

  แบรนด์ Quinn เซ็นทรัลพระราม 9 (คืนสินค้าออนไลน์)

  9 / 8-9 เซ็นทรัลพระราม 9ชั้น 1, ถนนรัชดาภิเษก, แขวงห้วยขวาง, เขตห้วยขวาง

  กรุงเทพฯ 10320


      3. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับพัสดุที่คุณส่งกลับมาและตรวจสอบเรียบร้อย จะมีอีเมลแจ้งเพื่อยืนยันการรับสินค้าที่ส่งคืน

      4. ทางเจ้าหน้าที่ของเราจะดำเนินการโดยจะใช้เวลาประมาณ 14 วันทำการ คุณจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งโค้ดส่วนลด เพื่อใช้ในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป หากต้องการตรวจสอบสถานะของสินค้าที่ส่งคืน สามารถติดต่อเราได้ คลิกที่นี่

  การคืนสินค้าผ่านร้าน QUINN 

  ต้องขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ของดการให้บริการนำฝากคืนสินค้าที่หน้าร้าน แต่ท่านยังคงสามารถส่งคืนสินค้าทางไปรษณีย์ไปยังแผนกรับคืนสินค้าได้ตามปกติ

  นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

  • สินค้าสามารถคืนได้ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยนับจากวันที่บนใบเสร็จรับเงิน(Receipt) สินค้าที่แนบมาในกล่องพัสดุที่ลูกค้าได้รับ 

  หมายเหตุ ระยะเวลาที่สามารถคืนสินค้าได้จะนับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนขนาดสินค้าในรุ่นเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นรุ่นอื่นทดแทนได้
  • สินค้าต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าออนไลน์ผ่านทางwww.iamquinn.com เท่านั้น
  • สินค้าที่บกพร่องเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ
  • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามคำสั่งซื้อที่ระบุไว้ในเอกสารการสั่งซื้อ
  • สินค้าที่ได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง
  • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามความต้องการ
  • สินค้าที่คืน จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยมีป้ายสินค้าติดอยู่ ยังไม่ผ่านการใช้งานและการซัก
  • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนสินค้า สำหรับรายการสั่งซื้อที่ได้รับของสมนาคุณ ใช้โค้ดหรือคูปองส่วนลด สินค้าราคาพิเศษ และสินค้าประเภทชุดว่ายน้ำ, น้ำหอม และสินค้าในหมวดเครื่องประดับไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ทุกช่องทาง
  • ในกรณีที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนไม่มีสต็อคหรือไม่มีการจำหน่ายแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า โดยทางบริษัทจะปรับเป็นการคืนสินค้า ทางพนักงานจะติดต่อคุณเพื่อแจ้งข้อมูลและทำการส่งโค้ดส่วนลดในมูลค่าเท่ากับสินค้า สำหรับใช้แทนเงินสด เพื่อใช้สำหรับการซื้อสินค้าผ่าน www.iamquinn.com ในครั้งถัดไป โดยท่านจะได้รับโค้ดส่วนลดภายในระยะเวลา14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับสินค้าที่ส่งคืน

  ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

  การเปลี่ยนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

  1. กรอกรายละเอียดการเปลี่ยนสินค้าที่ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบการคืนและเปลี่ยนสินค้ โดยเลือก “เปลี่ยนสินค้าผ่านออนไลน์”  กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ คุณจะได้รับอีเมลยืนยันหลังจากกรอกข้อมูลสำเร็จ
  2. นำสินค้าในสภาพสมบูรณ์และไม่ผ่านการใช้งาน ตรงตามเงื่อนไขการรับเปลี่ยนสินค้า และใบเสร็จจากการสั่งซื้อออนไลน์ (Receipt) แนบใส่ไปในกล่องพัสดุที่ส่งกลับ ส่งสินค้าที่ต้องการคืนกลับมายังที่อยู่ด้านล่างนี้

  กรุณาส่งพัสดุที่ต้องการเปลี่ยนมาที่

  แบรนด์ Quinn เซ็นทรัลพระราม 9 (เปลี่ยนสินค้าออนไลน์)

  9 / 8-9 เซ็นทรัลพระราม 9ชั้น 1, ถนนรัชดาภิเษก, แขวงห้วยขวาง, เขตห้วยขวาง

  กรุงเทพฯ 10320

   

      3. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับพัสดุที่คุณส่งกลับมาและตรวจสอบเรียบร้อย จะมีอีเมลแจ้งเพื่อยืนยันการรับสินค้าที่ส่งคืน

      4. ทางเราจะจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในฟอร์มที่กรอกในระบบ การคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ภายใน 7 วันทำการ(ไม่นับระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า) นับจากวันที่คุณได้รับอีเมลแจ้งเพื่อยืนยันการรับสินค้าที่ส่งคืน

  การเปลี่ยนสินค้าผ่านหน้าร้าน QUINN 

  1. ลูกค้าสามารถนำสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน โดยนำสินค้าพร้อมใบเสร็จจากการสั่งซื้อออนไลน์(Reciept) ติดต่อพนักงานร้าน QUINN ทุกสาขา
  2. พนักงานหน้าร้านจะทำการตรวจสอบสภาพของสินค้า ว่าตรงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าหรือไม่
  3. หากสินค้าตรงตามเงื่อนไข พนักงานจะทำการกรอกรายละเอียดการเปลี่ยนสินค้า หลังจากที่พนักงานกรอกรายละเอียดเรียบร้อย หลังจากนั้นคุณจะได้รับอีเมลยืนยันการรับเปลี่ยนสินค้า
  4. พนักงานจะนำสินค้าชิ้นใหม่ให้กับคุณ
  %Hชั่วโมง
  %Mนาที
  %Sวินาที
  %-dวัน
  %Hชั่วโมง
  %Mนาที
  %Sวินาที
  %-wอาทิตย์
  %-dวัน
  %Hชั่วโมง
  %Mนาที
  %Sวินาที
  %Hชั่วโมง
  %Mนาที
  %Sวินาที
  %-dวัน
  %Hชั่วโมง
  %Mนาที
  %Sวินาที
  %-wอาทิตย์
  %-dวัน
  %Hชั่วโมง
  %Mนาที
  %Sวินาที